Teema: Kiisupäev

Laupäeval, 12. mail 2007 korraldab Eesti Loomakaitse Selts Tallinnas, MTÜ Loomade Hoiupaigas ürituse nimega Kassipäev, kus räägitakse lemmikloomadega seotud probleemidest, täpsemalt kassidest varjupaikades ja asenduskodudes ning päeva jooksul saab lähemalt tutvuda ka Hoiupaigas kodu ootavate kassidega. Kõik huvilised on oodatud alates kl 11.00 Hoiupaika!
Täpsem info: http://www.loomakaitse.ee/et/30/3/653/

Rakvere Kassiabi on ka kohal:s6ps: